Dự án SmartHome nhà anh Tuấn Anh - Tuyên Quang

Dự án SmartHome nhà anh Tuấn Anh - thành phố Tuyên Quang là một dự án mà công ty triển khai trên thành phố Tuyên Quang. Công trình là một SmartHome hiện đại, tiêu biểu với các phần điều khiển thông minh cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống rèm cửa & cổng tự động, hệ thống an ninh - báo cháy, hệ thống camera, và hệ thống chuông cửa có hình.


dongky

karaoke01

kitchen-02


pcmatter-01


pcmatter-02


pkt2-v01


pkt2-v2


PLV01


plv02
Dự Án

Mr. Phú
0973.357.888

Kinh Doanh

Mr. Định
0972.205.869

Ms Hoa
0911.593.018

Mr. Minh
0911.375.156

Mr Hưng
0981.222.622

Kỹ Thuật

Mr. Vũ
0938.542.425