Mr Dương SmartHome

Dự án sử dụng công nghệ SmartHome mới nhất của Canada và Mỹ, cho các phòng như: phòng Khách, phòng ngủ, phòng xem phim, hệ thống An ninh cho tòa nhà, hệ thống kiểm soát báo cháy cho các phòng, hệ thống Giải trí âm thanh và hình ảnh đa vùng Nuvo....


Dự Án

Mr. Phú
0973.357.888

Kinh Doanh

Mr. Định
0972.205.869

Ms Hoa
0911.593.018

Mr. Minh
0911.375.156

Mr Hưng
0981.222.622

Kỹ Thuật

Mr. Vũ
0938.542.425