Danh mục sản phẩm

Hệ thống camera

Đầu DVR Securean SCD-C series

Đầu DVR Securean SCD-C series

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Đầu DVR Securean SCD-T series

Đầu DVR Securean SCD-T series

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Camera Securean RVD6W-V1130

Camera Securean RVD6W-V1130

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Đầu DVR Securean SCD-Q series

Đầu DVR Securean SCD-Q series

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Camera Securean RVD6W-V1430

Camera Securean RVD6W-V1430

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Camera Securean RVD6W-V1330

Camera Securean RVD6W-V1330

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Đầu DVR Securean SCD-D series

Đầu DVR Securean SCD-D series

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Camera Securean RVD6W-V1230

Camera Securean RVD6W-V1230

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Camera Securean RB6-F6030

Camera Securean RB6-F6030

Mã SP:

Giá:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Kho hàng:

Hãng sản xuất:

Dự Án

Mr. Phú
0973.357.888

Kinh Doanh

Mr. Định
0972.205.869

Ms Hoa
0911.593.018

Mr. Minh
0911.375.156

Mr Hưng
0981.222.622

Kỹ Thuật

Mr. Vũ
0938.542.425