Menu Giới thiệu

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn 

 - Trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp và có uy tín các giải pháp Tự Động Hóa cho đời sống dân sinh dựa trên nền tảng công nghệ mở. 

 - Góp phần đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng các thành tựu công nghệ cao vào phục vụ nhu cầu đời sống xã hội. 

 - Tăng cường sự  đóng góp và vị thế của Việt Nam trong phong trào phát triển công nghệ Tự Động Hóa trên thế giới
 

Sứ mệnh 

- Không ngừng gia tăng giá trị các doanh nghiệp cũng như sự phát triển của công nghệ Tự Động Hóa bằng các sản phẩm chất lượng, có tính thực tiễn cao, khả năng ứng dụng rộng rãi với chi phí phù hợp. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết lợi ích của mỗi cá nhân người lao động với lợi ích chung của toàn công ty, gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội và cộng đồng. 

 
 
Dự Án

Mr. Phú
0973.357.888

Kinh Doanh

Mr. Định
0972.205.869

Ms Hoa
0911.593.018

Mr. Minh
0911.375.156

Mr Hưng
0981.222.622

Kỹ Thuật

Mr. Vũ
0938.542.425