Menu Giới thiệu

Văn hóa DIGIHOME

     Trong suốt quá trình phát triển của DIGIHOME từ ngày thành lập 04/01/2010 đến nay, với phương châm “ sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu mà Digihome luôn luôn phấn đấu”, cùng với các tiêu chí “ con người là giá trị cốt lõi của tổ chức ”; “hiệu quả công việc luôn được đặt lên hàng đầu”; “thành công của doanh nghiệp là sự tin cậy của CBCNV, sự hài lòng của khách hàng, đối tác và là sự công nhận của cộng đồng”.
     Chính vì vậy, toàn thể CBCNV Digihome thống nhất xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí hành động cơ bản trong tổ chức với các nội dung sau:

                     “TÂM HUYẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ”

1.    Mỗi cá nhân luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp có ý thức trách nhiệm, tinh thần và sự đam mê cao nhất với các nhiệm vụ, sứ mệnh chung của toàn doanh nghiệp. Xác định lợi ích của  cá nhân trước hết là lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của doanh nghiệp phải được hài hòa với lợi ích của khách hàng và của xã hội.

2.    Nhận thức rõ về giá trị của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ phuơng châm “Tâm huyết – Chuyên nghiệp – Sáng Tạo  - Hiệu quả”. Không ngừng tự rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc, năng lực giao tiếp để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao và ngày càng có các đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân phải là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mình đang làm.

3.    Luôn chủ động trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ, chủ động đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, mọi góc độ; luôn năng động, sáng tạo và có ý thức kỷ luật cao nhất trong công việc cũng như trong các hoạt động của doanh nghiệp.

4.    Đề cao và luôn rèn luyện kỹ năng, khả năng làm việc nhóm, hợp tác một cách hiệu quả nhất; mỗi cá nhân dám nhận trách nhiệm, có mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hiểu biết với đồng nghiệp để cùng hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.

5.    Xây dựng tinh thần làm việc vì tập thể, làm việc vì sự lớn mạnh của Công ty.

6.    Tích cực đấu tranh với các biểu hiện trái với văn hóa doanh nghiệp Digihome, tiêu cực, tinh thần làm việc thiếu hợp tác, xây dựng tập thể CBCNV Công ty Digihome trở thành một tập thể đoàn kết, phát huy và cộng hưởng sức mạnh tập thể, sở trường, thế mạnh của từng cá nhân.

7.    Lấy mức độ hài lòng của các đối tác, khách hàng và đặc biệt là hiệu quả công việc làm thước đo cho sự thành công, xây dựng quan niệm làm việc lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hành động.

8.    Sẵn sàng khẳng định, bảo vệ uy tín của Digihome, tạo sự tin cậy tuyệt đối của đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

9.   Xác định trách nhiệm “Người Đại diện” cho Công ty Dighome của mỗi cá nhân trong tiếp xúc, giao tiếp, làm việc với các đối tác, các tổ chức, cá nhân và khách hàng.

Digihome logo
Dự Án

Mr. Phú
0973.357.888

Kinh Doanh

Mr. Định
0972.205.869

Ms Hoa
0911.593.018

Mr. Minh
0911.375.156

Mr Hưng
0981.222.622

Kỹ Thuật

Mr. Vũ
0938.542.425